Novinky

Personální nominace podle nominačního zákona

Informace o nominacích do dozorčích rad právnické osoby s majetkovou účastí státu za Ministerstvo financí dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon).

ilustrace