CZ EN

Přehled pokynů a sdělení

Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodního zdaňování daněmi z příjmů a v kontextu smluv o zamezení dvojímu zdanění
1980 1988 1994 2000 2007 2014 2020
1981 1989 1995 2001 2008 2015 2021
1982 1990 1996 2003 2009 2016 2022
1983 1991 1997 2004 2011 2017 2023
1984 1992 1998 2005 2012 2018   
1987 1993 1999 2006 2013 2019   

Přehledy za daný rok

Pokyny, Sdělení z roku 2023
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č. 10/2023
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015) FZ č. 7/2023
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 6/2023
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 3/2023

Pokyny, Sdělení z roku 2022
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 14/2022
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 13/2022
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 9/2022
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 8/2022

Pokyny, Sdělení z roku 2021
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 29/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 28/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 22/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 14/2021
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti FZ č. 12/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 12/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 3/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 3/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 2/2021
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 2/2021

Pokyny, Sdělení z roku 2020
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 36/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 36/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 34/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 34/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 32/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 32/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 31/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 31/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 30/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 29/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 28/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 27/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 26/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 24/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 23/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 21/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 19/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 18/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 18/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 17/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 17/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 16/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 16/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 15/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 14/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 13/2020
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 12/2020
Sdělení Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám FZ č. 11/2020
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu FZ č. 7/2020

Pokyny, Sdělení z roku 2019
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D-34 Pokyn GFŘ D – 34 
Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (samostatná příloha Finančního zpravodaje č. 5/2019)
FZ č. 5/2019
Sdělení Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007) FZ č. 4/2019

Pokyny, Sdělení z roku 2018
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017) FZ č. 10/2018
D-32 Pokyn GFŘ D – 32
Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
FZ č. 9/2018

Pokyny, Sdělení z roku 2017
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017) FZ č. 9/2017
Sdělení Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005) FZ č. 6/2017
Sdělení Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. FZ č. 5/2017

Pokyny, Sdělení z roku 2016
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
MF-12 Pokyn č. MF-12, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daní z příjmů FZ č. 11/2016
Sdělení Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění FZ č. 6/2016
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015) FZ č. 5/2016

Pokyny, Sdělení z roku 2015
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000) FZ č. 4/2015
D-22 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů FZ č. 3/2015

Pokyny, Sdělení z roku 2014
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979) FZ č. 4/2014
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995) FZ č. 3/2014
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003) FZ č. 3/2014
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu FZ č. 2/2014

 

Pokyny, Sdělení z roku 2013
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Přehled Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku FZ č. 3/2013
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 102/2012) FZ č. 3/2013
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2013) FZ č. 3/2013
Přehled Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) podle stavu k 14. 1. 2013 FZ č. 3/2013

 

Pokyny, Sdělení z roku 2012
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 49/2012) FZ č. 5/2012
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.) FZ č. 3/2012
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (163/1996 Sb.) FZ č. 2/2012
Přehled Přehled platných mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku FZ č. 2/2012

 

Pokyny, Sdělení z roku 2011
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2011) FZ č. 5/2011
Přehled Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku FZ č. 1/2011

 

Pokyny, Sdělení z roku 2009
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D-326 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 75/2008) FZ č. 4/2009
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 163/1996 ), č.j.: 15/68014/2009-153 FZ č. 4/2009
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 3/2000 ), č.j.: 15/51330/2009-153 FZ č. 4/2009
Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005 ), č.j.: 15/11 445/2009-153 FZ č. 1-2/2009

 

Pokyny, Sdělení z roku 2008
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn D – 292, v úplném znění platném od 1.1.2008 Úplné znění novelizovaného sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, účinné od 1.1.2008 FZ č. 2/2008
Pokyn č. D - 292 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami  

 

Pokyny, Sdělení z roku 2007
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D-315 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005) FZ č. 8-9/2007
D-314 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.) FZ č. 8-9/2007
D-313 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.7/2003 Sb.m.s.) FZ č. 8-9/2007
D-312 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím FZ č. 6-7/2007
D-311 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007) FZ č. 6-7/2007
D -305 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006) FZ č.1/2007 část 2
D-304 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006) FZ č.1/2007 část 2

 

Pokyny, Sdělení z roku 2006
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení k Pokynu č. D - 291 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005) FZ č. 11-12/2006
Sdělení k pokynu D - 286 k praktické aplikaci Pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR FZ č. 3/2006 část 2

 

Pokyny, Sdělení z roku 2005
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D - 291 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sb.m.s. č. 79/2005 Sb.) FZ č. 12/2005 část 1
D - 290 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sb.m.s.: č. 121/2005) FZ č. 12/2005 část 1
D - 287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Mezinárodní zdaňování) FZ č. 10/2005 část 1
D - 286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR FZ č. 10/2005 část 1
D - 254 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č. 4/2005 část 2
D - 275 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.) petra FZ č. 1/2005

 

Pokyny, Sdělení z roku 2004
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D - 271 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.) FZ č. 11/2004
Sdělení k Pokynu
D - 269
k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG FZ č. 11/2004
D - 269 Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG FZ č. 7-8/2004
D - 268 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty FZ č. 7-8/2004
D - 262 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č.19/2004 Sb.m.s.) FZ č. 4-5/2004
D - 260 K uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.7/2003 Sb.m.s.) FZ č. 2-3/2004
Přehled smluv Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 1.1.2004 FZ č. 1/2004

 

Pokyny, Sdělení z roku 2003
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D - 255 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím FZ č. 9-10/2003
D - 248 Sdělení k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskou republikou (č. 100/2003 Sb.m.s.) FZ č. 7-8/2003
Sdělení Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002 FZ č. 1/1/2003
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČSSR a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku (č. 17/1985 Sb.) FZ č. 1/1/2003
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.2003 FZ č. 1/1/2003

 

Pokyny, Sdělení z roku 2001
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D - 226 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 28/2001 Sb.m.s.) FZ č.6/2001
D - 224 k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.95/2000 Sb.m.s.) FZ č.4/2001
Sdělení Sdělení MF k problematice elektronického obchodu při uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění FZ č.4/2001
D - 216 (Dodatek) Dodatek k Pokynu č. D-216 k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 42/2000 Sb.m.s. FZ č. 3/2001
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob (č.30/1979 Sb.) a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob (č. 49/1979 Sb.) vůči Ázerbajdžánu FZ č. 2/2001
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.2001 FZ č. 1/2001
Sdělení Sdělení k aktualizaci Vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2000 FZ č.1/2001
Sdělení Sdělení k problematice pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník" FZ č. 1/2001

 

Pokyny, Sdělení z roku 2000
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
D - 217 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 301/1999 Sb.) FZ č. 7/8/2000
D - 216 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 42/2000 Sb.m.s.) FZ č. 6/2000 (Dodatek k pokynu zveřejněn ve FZ č.3/2001)
Sdělení Sdělení k refundaci rakouské daně z dividend FZ č. 4-5/2000
D-211 (Redakční oprava) Redakční oprava chyby v Pokynu č. D-211 k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.103/1999 Sb.)
(redakční oprava zapracována do textu D-211)
FZ č. 4-5/2000
D - 215 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 3/2000 Sb.m.s.) FZ č. 4-5/2000
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Čínskou lidovou republikou (č.41/1988 Sb.) FZ č. 3/2000
D - 211 k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.103/1999 Sb.)
(ve znění po redakční opravě zveřejněné ve FZ č.4-5/2000)
FZ č. 3/2000
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.2000 FZ č. 1/2000

 

Pokyny, Sdělení z roku 1999
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k aplikaci článku 10 Smlouvy mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 138/1974) FZ č. 7-8/1999
D - 198 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 71/1998) FZ č. 4-5/1999
D - 197 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996) FZ č. 4-5/1999
D - 196 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 6/1998) FZ č. 4-5/1999
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi ČSSR a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 17/1985) FZ č. 4-5/1999
D - 192 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 7/1998) FZ č. 3/1999
D - 191 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 275/1997) FZ č. 3/1999
D - 189 k uplatňování Smlouvy mezi ČR Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1999 Sb.) FZ č. 2/1999
D - 186 k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 278/1997 Sb.) FZ č. 1/2/1999
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Singapurem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 224/1998 Sb.) FZ č. 1/2/1999
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.1999 FZ č. 1/2/1999

 

Pokyny, Sdělení z roku 1998
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k odstavci 3 článku 5 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 278/1997) FZ č. 12/1998
Dodatek k Pokynu Pokynu Dodatek k Pokynu k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky (č. 31/1998 Sb.) FZ č. 11/1998
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 214/1998 Sb. FZ č. 10/1998
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob (č. 30/1979 Sb.) a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob (č. 49/1979 Sb.) vůči Turkmenistánu FZ č. 7-8/1998
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Vietnamské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 108/1998 Sb.) FZ č. 6/1998
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č.163/1996 Sb.) FZ č. 5/1998
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku mezi vládou ČR a vládou Běloruské republiky (č.31/1998 Sb.) FZ č. 5/1998
D - 180 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 210/1997 Sb. FZ č. 2/1998
D - 177 k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů FZ č. 2/1998
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 43/1996 Sb. FZ č. 2/1998
Sdělení Sdělení o aplikaci článku 10, odst. 3 smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku mezi ČSSR a Švédským královstvím (č.9/1981 Sb.) FZ č. 2/1998
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a majetku FZ č. 2/1998
Sdělení Sdělení k článku 1 Protokolu, který doplňuje Smlouvu mezi ČSSR a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní FZ č. 1/1998
Sdělení Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zák. č. 229/95) FZ č. 1/1998
D - 174 k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly FZ č. 1/1998
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.1998 FZ č. 1/1998

 

Pokyny, Sdělení z roku 1997
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku mezi ČSSR a Italskou republikou (č. 17/1985 Sb.) FZ č. 12/1997
Dodatek k Pokynu Dodatek k Pokynu k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zák. č. 230/1995) FZ č. 12/1997
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Čínskou lidovou republikou (č. 41/1988 Sb.) FZ č. 11/1997
Sdělení Sdělení k aplikaci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob (č.30/1979 Sb.) a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob (č.49/1979 Sb.) vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu FZ č. 11/1997
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zák. 164/97) FZ č. 11/1997
Sdělení Sdělení k aplikaci článku 10 odst. 3 smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČSSR a Nizozemským královstvím č. 138/1997 Sb. FZ č. 9/1997
D-151 (Redakční oprava) Oprava chyby v pokynu č. D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.
(redakční oprava zapracována do D-151)
FZ č. 2-3/1997
D - 154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1. písm. c) zákona o daních z příjmů FZ č. 2-3/1997
D - 151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. (ve znění po redakční opravě) FZ č. 1/1997 (Redakční oprava zveřejněna ve FZ č.2-3/1997)
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.1997 FZ č. 1/1997

 

Pokyny, Sdělení z roku 1996
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sb.č.270/1996) FZ č. 12/1996
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č. 12/1996
Sdělení Sdělení ke Smlouvě mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku ( Sb.č.89/1992) FZ č. 12/1996
Dodatek k Pokynu Dodatek k Pokynu k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Lotyšskou republikou č. 170/95 Sb. FZ č. 5/1996
Sdělení Vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění - KAZACHSTÁN FZ č. 4/1996
Sdělení MF Sdělení MF ke vstupu ČR do OECD ve vztahu k daním přímým FZ č. 4/1996
Pokyn Pokyn k uplatňování článku 18 (umělci a sportovci) Smlouvy mezi ČR a USA o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku č. 32/1994 Sb. FZ č. 3/1996
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 31/1994 Sb. a Protokolu k ní č. 64/1994 Sb. FZ č. 2/1996
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 5/1996 Sb. FZ č. 2/1996
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru z příjmu a z majetku č. 283/1995 Sb. FZ č. 1/1996
Přehled smluv Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění podle stavu k 1.1.1996 FZ č. 1/1996

 

Pokyny, Sdělení z roku 1995
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 230/1995 Sb. FZ č.12/2/1995
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 184/1995 Sb. FZ č.12/2/1995
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Tuniskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 419/1992 Sb. FZ č.10/1995
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 124/1995 Sb. FZ č.10/1995
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 170/1995 Sb. FZ č.9/1995
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu č. 21/1995 Sb. FZ č.4/1995
D-109 O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou FZ č. 2/1995
Smlouvy Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Izraelem a s Maďarskem FZ č. 1/1995
Přehled smluv Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění FZ č. 1/1995

 

Pokyny, Sdělení z roku 1994
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn k uplatňování smlouvy mezi vládou ČR a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 180/1994 Sb. FZ č. 12-1/1994
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku č. 537/1992 Sb. - ZRUŠEN FZ č. 11/1994
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČR a USA o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku č. 32/1994 Sb. FZ č. 11/1994
D-90 k postupu při zjišťování daňového domicilu - NAHRAZEN POKYNEM D-286 s účinností od 1.1.2006 FZ č. 7-8/1994
Pokyn Pokyn k uplatňování Smlouvy mezi ČSFR a SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku č. 99/1983 FZ č. 5/1994
Sdělení Maďarsko - vypovězení Smlouvy o zamezení dvojího zdanění FZ č. 5/1994
Sdělení Slovensko - smlouva o zamezení dvojího zdanění - Interpretace čl.5 odst.3 - NEPLATNÉ FZ č. 1/1994

 

Pokyny, Sdělení z roku 1993
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo snížení daní podle smlouvy mezi vládou ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č. 10-11/1993
Sdělení Žádosti o refundace rakouské daně z dividend FZ č. 10-11/1993
Výklad Výklad ke zdaňování zahraničních subjektů z příjmů za tzv. licenční a jim podobné poplatky FZ č. 7-8/1993
D -48 Uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob č. 30/1979 Sb. a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob č. 49/1979 Sb. vůči státům vzniklým na území bývalého Sovětského svazu. FZ č. 7-8/1993
D-47 Pokyn o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 99/1983 Sb. (Redakční oprava k pokynu o uplatňování smlouvy se SFRJ o zamezení dvojího zdanění - FZ č. 10-11/1993) - ZRUŠEN FZ č. 7-8/1993
D-46 Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině na základě ust. § 22 odst.1 písm c) a § 22 odst. 2 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů - ZRUŠEN FZ č. 7-8/1993
Opatření MF Opatření ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací a určení zdroje úroků FZ č. 5/1993

 

Pokyny, Sdělení z roku 1992
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku FZ č.6/1992

 

Pokyny, Sdělení z roku 1991
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo vrácení daní podle smluv o zamezení dvojího zdanění vůči SSSR -NEPLATNÉ FZ č.6-7/1991

 

 
Pokyny, Sdělení z roku 1990
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Sdělení Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČSSR a SRN o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č.10-11/1990

 

Pokyny, Sdělení z roku 1989
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na snížení daní podle smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu FZ č.11-12/1989

 

Pokyny, Sdělení z roku 1988
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou ČLR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu FZ č.6/1988

 

Pokyny, Sdělení z roku 1987
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi ČSSR a Italskou republikou a ČSSR a Indickou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu FZ č.4-5/1987

 

Pokyny, Sdělení z roku 1984
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku mezi ČSSR a SFRJ publikované pod č. 99/1983 Sb. a Pokyn pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi ČSSR a SRN o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku FZ č.3-4/1984

 

Pokyny, Sdělení z roku 1983
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na snížení dánské daně z dividend podle Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 53/1983 Sb. FZ č.4/1983

 

Pokyny, Sdělení z roku 1982
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyn pro uplatňování nároků na snížení rakouské daně z dividend (daně z kapitálových výnosů) podle Smlouvy s ČSSR a Rakouskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané 7.3.1978, č. 48/1979 Sb. FZ č.7/1982
Pokyn Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění s Kyprem a se Španělskem FZ č.3/1982

 

 
Pokyny, Sdělení z roku 1981
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv s Norskem a se Švédskem o zamezení dvojího zdanění FZ č.1/1981

 

Pokyny, Sdělení z roku 1980
číslo/typ název Pokynu/Sdělení kde je uveřejněno
Pokyn Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění se státy RVHP, Belgií, Finskem, Francií, Japonskem, Nizozemím, Rakouskem a Srí Lankou FZ č.5/1980
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.