CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 1/2004

 1. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - podle stavu k 1. 1. 2004
 2. Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
 3. Pokyn č. D - 256 - o stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 4. Pokyn č. D - 257 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003
 5. Pokyn č. D - 258  - k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 6. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 7. Sdělení ve věci aplikace novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 8. Informace o změnách při placení spotřebních daní
 9. Zrušení registrace pojišťovacího a zajišťovacího makléře
 10. Pokyn č. D - 259  - o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
 11. Sdělení doplnění k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 12. České účetní standardy - tiskové opravy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář