CZ EN

Základní informace

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. 12. 2016, představuje komplexní právní úpravu sjednávání spotřebitelských úvěrových produktů (hotovostní úvěry, kreditní karty, kontokorenty, splátkový prodej), včetně těch, jejichž účelem je financování bydlení. Zákon odráží příslušné evropské právní předpisy (o spotřebitelském úvěru, o hypotékách) a doplňuje ji o potřebnou národní architekturu (systém oprávnění k poskytování a zprostředkování, výkon dohledu, sankce apod.). Zákon nahrazuje úpravu obsaženou v zákoně č. 145/2010 Sb. 

Cílem zákona je ochrana spotřebitelů (dlužníků, žadatelů o úvěr), která je zajištěna řadou nástrojů a institutů spočívajících v právech spotřebitelů na straně jedné a požadavcích kladených na poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů na straně druhé. Nejdůležitějšími z nich jsou:

  • právo na odstoupení od úvěrové smlouvy
  • právo na předčasné splacení úvěru bez vysokých nákladů (poplatků)
  • právo na předsmluvní informace a náležitosti smlouvy
  • omezení sankcí za pozdní splátku úvěru
  • úplný zákaz uzavírání rozhodčích doložek ve smlouvách uzavřených se spotřebitelem
  • požadavek na počáteční kapitál u nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru
  • povinná odborná zkouška pro všechny poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů
  • citelné následky za nesprávně poskytnutou informaci o celkových nákladech úvěru, za nesprávné posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a za poskytování úvěru bez oprávnění
  • sjednocený výkon licencování dohledu nad poskytovateli a zprostředkovateli u ČNB
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.