CZ EN

Podpora exportu

Organizační struktura

V rámci OECD je Ministerstvo financí, odbor 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky, gestorem za problematiku podporovaných exportních úvěrů, které se projednávají ve Skupině pro exportní úvěry a úvěrové záruky (pod Obchodním výborem). Dále má spolugesci společně s EGAP, a.s., a ČEB, a.s., za skupinu Participantů k Ujednání o podmínkách podporovaných vývozních úvěrů. Hlavním účelem Ujednání o podmínkách podporovaných vývozních úvěrů je poskytnout rámec pro řádné využívání oficiálně podporovaných vývozních úvěrů. Ujednání usiluje o podněcování konkurence mezi vývozci z OECD - vývozních zemí, která bude založena na kvalitě a ceně vyváženého zboží a služeb, nikoliv na nejvýhodnějších podmínkách, které jsou oficiálně podporovány.

Obecně k podpoře exportu a postavení Ministerstva financí

Ministerstvo financí jako jeden z orgánů státní správy vykonává státní proexportní politiku - spoluvytváří a zajišťuje optimální podmínky proexportní politiky státu, napomáhá k dalšímu zdokonalení, rozšíření, posílení a zlepšení systému podpory vývozu v oblasti pojištění a financování vývozu.

Stěžejní oblastí pro státní podporu vývozu jsou pojišťovací, garanční a úvěrové produkty poskytované Exportní, garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP) a Českou exportní bankou, a.s. (ČEB).

Česká republika plně vlastní Exportní, garanční a pojišťovací společnost, a.s., kde vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím Ministerstva financí. V České exportní bance, a.s., stát vykonává svá akcionářská práva jednak přímo - prostřednictvím výše uvedeného Ministerstva financí a dále nepřímo - prostřednictvím EGAP.

Zástupci Ministerstva financí jsou (podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou) členy dozorčích rad obou společností.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

EGAP byla založena zakladatelskou smlouvou v roce 1992 jako státní úvěrová pojišťovna k provádění pojišťovací činnosti dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a dle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

EGAP poskytuje především pojištění vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik. Tento typ pojištění je realizován se státní podporou - stát ručí za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv a z pojištění vývozních úvěrových rizik.

Česká exportní banka, a.s.

ČEB je bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a byla založena v roce 1995 ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Jejím posláním je poskytovat a financovat vývozní úvěry a další služby související s vývozem. ČEB nabízí financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za podmínek (úrokové sazby a objem), které jsou pro vývozce na tuzemském bankovním trhu jinak nedosažitelné. Umožňuje tak českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Při poskytování svých produktů ČEB úzce spolupracuje s EGAP.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.