CZ EN

Základní informace

A. Co je to elektronická faktura/ce

Elektronická faktura (dále jen „e-faktura“) je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.).

E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

E-faktura je dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb. elektronická faktura ve formátech, které předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, a elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

B. Formáty e-faktury a normy

  1. Evropská norma pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017,
  2. Formáty / syntaxe dle Evropské směrnice 2014/55/EU čl.3, odst. 2:
    1. formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
    2. formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),
  3. Formát ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).

C. Důležité termíny/Důležitá data

  • 31. 12. 2018 – povinnost Ústředních orgánů státní správy a jimi podřízených organizačních složkami státu stanovená Usnesením vlády č. 347/2017 přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
  • 1. 4. 2019 – povinnost zadavatelů v kategorii Česká republika a Česká národní banka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §279 (5) a) veřejných zakázek přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017
  • 1. 4. 2020 – povinnost zadavatelů v kategorii Ostatní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §279 (5) b) veřejných zakázek přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.