CZ EN

Základní informace

 

Působnost Ministerstva financí v oblasti regulace kapitálového trhu

Působnost Ministerstva financí v oblasti regulace kapitálového trhu je dána § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro finanční trh.

Na úseku kapitálového trhu Ministerstvo financí především:

  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu a provádí jeho analýzu,
  • vytváří návrhy zákonů upravujících oblast kapitálového trhu,
  • je povinným připomínkovým místem k právním předpisům, které se týkají oblasti kapitálového trhu a
  • zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a orgánech Evropské unie, pokud jde o oblast kapitálového trhu.

Působnost Ministerstva financí v oblasti právní úpravy kapitálového trhu lze rozdělit do těchto oblasti:

Část Právní rámce obsahuje právní předpisy a jiné dokumenty a informace vztahující se přímo k regulaci kapitálového trhu, které jsou v působnosti Ministerstva financí nebo se jí s přihlédnutím ke všem okolnostem úzce dotýkají. S ohledem na organizační členění ministerstva lze další relevantní informace a dokumenty týkající se legislativy kapitálového trhu nalézt dále také ve složkách Finanční stabilita a dohled, Stavební spořeníBankovnictví, Platební služby a vypořádání obchodů, Ochrana spotřebitele na finančním trhu, Úvěry pro spotřebitele, Pojišťovnictví a Soukromé penzijní systémy.

 

Vše o kapitálovém trhu v ČR na jednom místě – webový rozcestník

Ministerstvo financí v souladu s příslušným bodem vládního usnesením ze dne 4. března 2019 č. 156 nazvaném Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 − 2023 zveřejňuje na svém webu rozcestník informací o kapitálovém trhu:

Informace o aktuálních tržních cenách cenných papírů poskytují:

Informace o denních objemech obchodů s cennými papíry poskytují:

Prospekt vztahující se k veřejné nabídce či jiný dostupný popis cenných papírů uveřejňuje:

Účetní závěrky, výroční zprávy a další informace od emitentů cenných papírů zveřejňuje:

Relevantní právní předpisy, včetně dostupných překladů uveřejňuje:

 

Naučná videa o kapitálovém trhu

Pořad České televize Rádce investora:

Poskytuje výborný přehled o základech investování. Jedná se o pořád z roku 2006, proto může výjimečně obsahovat již neaktuální informace, jako například uvádění Komise pro cenné papíry, jejíž kompetence přejala Česká národní banka.

Další zdroje:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář