CZ EN

Základní informace

Inovace na finančním trhu a ochrana spotřebitele

Inovace proměňují poskytování finančních služeb, čímž se dotýkají i řady aspektů ochrany spotřebitele na finančním trhu. Ministerstvo financí (MF) sleduje a podporuje zavádění inovačních řešení na finančním trhu, usnadňuje podnikání a v interakci s relevantními aktéry usiluje o tvorbu prostředí nakloněného rozvoji inovací.

Přínosy finančních inovací

Finanční inovace jsou založeny na zdokonalených obchodních modelech, nových způsobech interakce se spotřebitelem a na moderních informačních technologiích. Mezi jejich přínosy patří posílení bezpečnosti při poskytování finančních služeb, detekce podvodných transakcí a zvýšení efektivity služeb za současného snížení nákladů jejich poskytování. Finanční inovace se objevují i ve finančním poradenství. Inovativní produkty mohou také v některých případech přispět k rozvoji finančního vzdělávání spotřebitelů. Tím vším může docházet ke zvyšování konkurence na finančním trhu. Díky tomu, že inovace usnadňují přenositelnost a export dat, mohou spotřebitelé rovněž snaze využít rozšiřující se nabídky produktů. Finanční inovace posilují konkurenceschopnost českých společností, což usnadňuje i jejich uplatnění na zahraničních trzích. Prostředí nakloněné finančním inovacím také upevňuje pozici České republiky coby vstupní brány zahraničních investorů do EU.

Soulad inovací s právní úpravou

MF považuje za zásadní, aby v procesu šíření inovací a rozvoje jejich potenciálu byla dodržována stávající právní úprava, včetně práv spotřebitelů. Soulad finančních inovací s platnou i očekávanou regulací je častým předmětem dotazů, se kterými se poskytovatelé finančních služeb a další osoby působící na finančním trhu obracejí na MF. Z tohoto důvodu má MF zájem vytvořit pro tuto komunikaci trvalou platformu, která by umožnila identifikovat jak příležitosti k rozvoji inovací na finančním trhu, tak i aktuální problémy na trhu a podněty k případným tuzemským či evropským legislativním či nelegislativním změnám.

Konzultace pro odbornou veřejnost

MF proto poskytovatelům finančních služeb, společnostem plánujícím vstup na finanční trh a dalším zájemcům nově nabízí možnost nezávazné konzultace s konkrétními dotazy na finanční inovace a jejich vazbu na ochranu spotřebitele a relevantní právními předpisy. Konzultace k této oblasti bude možné s MF vést prostřednictvím e-mailu inovace@mfcr.cz.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.