CZ EN

Právní rámce

A. Právo EU

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
 2. Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
 3. Směrnice rady 2010/45/EU o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace

B. Zákony, vyhlášky a usnesení vlády ČR

 1. Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 3. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 4. Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 5. Usnesení Vlády č. 347/2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur

Metodická podpora a normy

 1. ČSN EN 16931 (Věstník UNMZ)
 2. Elektronická fakturace u veřejnoprávních původců (.PDF, 309 kB) – MV 

Odkazy na informace k problematice elektronické fakturace

 1. Aktuální stav možnosti používání elektronické fakturace – aktualita MF: E-faktura umožňuje snížit administrativní zátěž a zrychlit komunikaci 
 2. Směrnice 2014/55/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
 3. Transpozice Směrnice pro ČR: Zákon o zadávání veřejných zakázek, § 221, § 279
 4. Usnesení vlády ČR 347/2017
 5. Uveřejnění EU Standardu pro el. fakturaci EN 16931 v OJ, termíny účinnosti

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář