CZ EN

Panevropský osobní penzijní produkt

Panevropský osobní penzijní produkt, známý také pod zkratkou PEPP, je dlouhodobý finanční produkt, který umožní tvorbu úspor na stáří a jehož podmínky poskytování jsou ve většině parametrů upraveny jednotně v celé Evropské unii na základě níže uvedeného nařízení.

Členské státy mohou upravit některá specifika příslušná pro danou zemi. Cílem PEPP je nabídnout alternativu, která bude existovat vedle stávajících možností zabezpečení na stáří. PEPP budou moci nabízet např. pojišťovny, banky nebo investiční společnosti. Povahou to může být pojistný produkt, vklad nebo investiční produkt. Poskytovatelé PEPP mohou nabídnout až šest investičních možností včetně tzv. základního PEPP s omezenou úplatou, minimálně na základě technik snižování rizik. Podle povahy produktu a smlouvy s účastníkem může být vyplácena jednorázová výplata, postupné čerpání nebo renta. PEPP je výhodný hlavně pro ty občany Evropské unie, kteří pracují v rámci své kariéry ve více členských státech, jelikož např. daňová podpora a podmínky pro ni se v rámci EU liší. Poskytovatel PEPP eviduje při změně do jiného členského státu tyto podmínky a účastník tak může využít např. daňové výhody. České penzijní společnosti však tento produkt nabízet nebudou, protože české doplňkové penzijní spoření není harmonizováno evropským právem. Nařízení o PEPP nabylo účinnosti dne 22. března 2022. V České republice je PEPP upraven zákonem Č. 91/2022 Sb. o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů.

Právní rámec:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/473 ze dne 18. prosince 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na sdělení informací, na náklady a poplatky zahrnované do maximální výše nákladů a na techniky snižování rizik v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/895 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o zasahování do produktů
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
  • ZÁKON Č. 91/2022 Sb. o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů
  • VYHLÁŠKA Č. 115/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.