CZ EN

Fiskální údaje

Fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) podle požadavků § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář