CZ EN

Primární trh

Primární aukce korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (SDD) a státních pokladničních poukázek (SPP) vydávaných v České republice jsou upraveny podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou. Účastnit aukce státních dluhopisů se může pouze primární dealer, který má s Ministerstvem financí uzavřenou platnou Dohodu o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů.

Maximální možný podíl celkové objednávky jednotlivého primárního dealera v konkurenční části aukce SDD činí 50 % ze jmenovité hodnoty SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD v případě, že se jedná o aukci první, druhé nebo třetí tranše dané emise SDD. Pro aukce SPP není maximální možný podíl celkové objednávky jednotlivého PD v konkurenční části aukce stanoven.

Primární aukce SDD

Primární dealeři podávají své objednávky do aukce SDD prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg. Aukce SDD je zpravidla rozdělena do dvou částí:

  1. Konkurenční část aukce
  • Nabízí se 100 % celkové jmenovité hodnoty příslušné tranše emise SDD
  • Způsob prodeje SDD je prováděn metodou americké aukce, při které jsou odmítnuty objednávky s nižší cenou, než je minimální akceptovaná cena

 2. Nekonkurenční část aukce

  • Nabízí se 20 % celkové jmenovité hodnoty všech tranší emisí SDD nabízených v konkurenční části aukce. Pokud je celková jmenovitá hodnota nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena rozpětím, pro účely stanovení celkové jmenovité hodnoty SDD nabízených do nekonkurenční části aukce SDD se vychází ze střední hodnoty tohoto rozpětí. Pokud je celková jmenovitá hodnota SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena jako maximální celková jmenovitá hodnota SDD, výše uvedený limit je stanoven z této maximální celkové jmenovité hodnoty SDD.
  • Cena nekonkurenční části aukce se stanovuje jako průměrná cena z konkurenční části aukce.

   

Harmonizace doby vypořádání na primárním trhu státních dluhopisů

    Počínaje 1. lednem 2015 jsou primární aukce SDD vypořádány Centrálním depozitářem cenných papírů v čase T+2. Nová podoba vypořádání byla odsouhlasena se zástupci primárních dealerů českých státních dluhopisů po předchozí dohodě s Českou národní bankou a Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Časový harmonogram vypořádání byl představen na desáté schůzi Výboru primárních dealerů konané 16. ledna 2015. První aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, jejichž vypořádání proběhlo v čase T+2 se uskutečnily 11. února 2015 s datem vypořádání 13. února 2015.  Česká republika tak dosáhla plné harmonizace vypořádání na primárním trhu státních dluhopisů s ostatními zeměmi Evropské unie, čímž úspěšně navázala na harmonizaci doby vypořádání na sekundárním trhu, která byla zahájena počínaje dnem 6. října 2014.

Primární aukce SPP

Primární dealeři podávají své objednávky do aukce SPP elektronicky prostřednictvím Systému krátkodobých dluhopisů (SKD)

  • Způsob prodeje SPP je prováděn metodou holandské aukce
  • Objednávky se podávají s výnosem uvedeným na tři desetinná místa, pokud není stanoveno jinak, a seřadí se vzestupně podle výnosu. Výsledný výnos pro všechny uspokojené objednávky se stanoví podle maximálního akceptovaného výnosu v aukci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.