CZ EN

Cestovné do Rady EU

Všeobecné informace

Česká republika má jako členský stát Evropské unie nárok na úhradu výdajů na dopravu delegátů ČR na jednání v rámci působnosti Rady EU (viz Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č. 54/18). Prostředky jsou přidělovány Generálním sekretariátem Rady EU a pro Českou republiku představují  3,18% z rozpočtové položky na cestovné pro všechny členské státy. Tyto prostředky nelze použít na úhradu cestovného na jednání v působnosti Evropské komise ani žádných jiných orgánů Evropské unie kromě Rady EU.

Ministerstvo financí - Oddělení 5805 - Centrální finanční a kontraktační jednotka ve spolupráci s Odborem 23 - Finanční je pověřeno zajištěním zpětné úhrady (refundace) výdajů na dopravu delegátů ČR z prostředků Generálního sekretariátu Rady EU.

Oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka vydává závazné postupy a zasílá upřesnění a další závazné pokyny včetně seznamu zasedání pracovních skupin na příslušné období elektronicky po pracovní linii. 

Legislativa

Decision No. 54/18 of the Secretary-General of the Council concerning interpreting for the European Council, the Council and its preparátory bodies and the reimbursement of travel expenses of Delegates of EU Member States

Decision No. 44/20 of the Secretary-General of the Council modifying Decision No. 54/18, concerning interpreting for the European Council, the Council and its preparatory bodies and the reimbursement of travel expenses of Delegates of EU Member States

Kontakty a odkazy

Oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)
Sídlo: Cihelná 4, 118 10 Praha 1
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář