CZ EN

Základní informace

Informace o činnosti odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Odbor zkoumá problematiku v oblasti regulace hazardních her, daně z hazardních her a souvisejících svodných procesních agend, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her a daně z hazardních her. Spolupodílí se na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a na analýzách daňových příjmů. V oblasti hazardních her zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. a zákona č. 186/2016 Sb., vyjma těch, které náleží do kompetence odboru Správní činnosti. Zabezpečuje analytickou činnost v oblasti své působnosti. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení a rámcově metodicky usměrňuje orgány celní správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb. provozovateli hazardních her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a pověřeným osobám v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu věcné působnosti odboru. Sleduje vývoj a zavádění nových trendů a technologií souvisejících s věcnou působností odboru a využívá jich při své činnosti, včetně zpracování a aplikace podmínek povolování hazardních her. Rozhoduje o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her. Vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a seznam nepovolených internetových her. Spravuje informační systém pro provozování hazardních her.

KONTAKTY
Adresa pracoviště: Hazardní hry:
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Procesní agendy:
Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon: +420 257 041 111
+420 257 043 322
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Obecné dotazy k agendě hazardních her: loterie@mfcr.cz
Technická podpora k agendě hazardních her: HelpdeskSDSL@mfcr.cz
Právní podpora pro obce k agendě hazardních her: MetodikaObce@mfcr.cz
Právní podpora pro žadatele a provozovatele k agendě hazardních her: DotazyZHH@mfcr.cz

Úřední hodiny pro nahlížení do spisu k agendě hazardních her

  • pondělí 12:30 – 14:30 hod.
  • středa 12:30 – 14:30 hod.
  • pátek 12:30 – 14:30 hod.

po předchozí domluvě formou elektronické žádosti obsahující čísla jednací spisu a uvedení osoby, která bude do spisu nahlížet na adresu: loterie@mfcr.cz

Doručování dokumentů k agendě hazardních her - probíhá pouze elektronicky

Dokumenty do datových schránek jsou doručovány:

  • právnickým osobám,
  • podnikajícím fyzickým osobám (advokátům, daňovým správcům a insolvenčním správcům),
  • fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku a uvedou ID datové schránky na žádosti

Související informace 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.