CZ EN

Základní informace

Působnost Ministerstva financí

Úloha, kompetence, pravomoci a činnosti ministerstva v oblasti stavebního spoření jsou vymezeny zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 15 odst. 1 tohoto zákona je ministerstvo oprávněno provádět pouze státní kontrolu záležitostí týkajících se dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření, stanovených tímto zákonem.

Služby a produkty poskytované stavebními spořitelnami klientům – účastníkům stavebního spoření jsou založeny na obchodních závazkových vztazích mezi těmito subjekty a ministerstvo nemá oprávnění do těchto vztahů vstupovat. Záležitosti vzniklé z těchto vztahů může ministerstvo kontrolovat jen v rozsahu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.

Legislativa a metodika

platná

  • Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

vyhlášky

  • Vyhláška č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny.
  • Vyhláška č. 164/2017 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.