CZ EN

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT.

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Spolupracuje s útvary ministerstva na specifikaci zadání a cílů ICT projektů, zajišťuje zpracování analýzy potřeb a definici SLA pro každý projekt. Řídí se v rámci své činnosti platnými právními předpisy, standardy, metodikami, interními a dalšími předpisy, na jejichž základě definuje omezující podmínky pro realizaci projektu. Analyzuje na základě podkladů odboru Provoz ICT v rámci projektového řízení a testování požadavky na úpravy ICT ministerstva s ohledem na koncového uživatele. Pro samostatné oddělení Finanční a smluvní zajištění ICT zpracovává potřebné podklady pro finanční plánování a sestavení rozpočtu v oblasti budování, rozvoje a provozu ICT ministerstva a centrálních služeb ICT. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Realizuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT testování a implementaci realizovaných projektů. Zodpovídá za řízení pilotních provozů projektů ICT ministerstva a centrálních služeb ICT, které realizuje odbor Provoz ICT. Spolupracuje na řízení pilotních provozů projektů v souvislosti s tiskovými službami a dalšími funkcionalitami multifunkčních zařízení realizovaných odborem Hospodářská správa. Zabezpečuje aplikační podporu uživatelům IISSP a zajišťuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT základní nastavení IISSP, analýzu změnových požadavků na úpravu IISSP a rozvoj IISSP. Řídí projektování a rozvoj IISSP, resp. Státní pokladny. Koordinuje budování a provoz KC. Koordinuje řízení ICT služeb poskytovaných MF státním podnikem SPCSS.

oddělení 7001 - Státní pokladna

vedoucí oddělení: Ing. Jan Áčko
telefon: (+420) 25704 3136
email: Jan.Acko@mfcr.cz

oddělení 7002 - Informační systémy

vedoucí oddělení: Ing. Martina Malátková
telefon: (+420) 25704 4368
email: Martina.Malatkova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář