CZ EN

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT.

Odbor zajišťuje budování, modernizaci a rozvoj ICT v rámci ministerstva a centrálních služeb ICT. Spolupracuje s útvary ministerstva na specifikaci zadání a cílů ICT projektů, zajišťuje zpracování analýzy potřeb a definici SLA pro každý projekt. Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů ministerstva ve všech fázích životního cyklu projektu. Poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů. Analyzuje na základě podkladů odboru Provoz ICT v rámci projektového řízení a testování požadavky na úpravy ICT ministerstva s ohledem na koncového uživatele. Pro samostatné oddělení Finanční a smluvní zajištění ICT zpracovává potřebné podklady pro finanční plánování a sestavení rozpočtu v oblasti budování, rozvoje a provozu ICT ministerstva a centrálních služeb ICT. Připravuje podklady pro smluvní vztahy s externími dodavateli a realizuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT testování a implementaci projektů. Zodpovídá za řízení pilotních provozů projektů ICT ministerstva a centrálních služeb ICT, které realizuje odbor Provoz ICT. Zabezpečuje aplikační podporu uživatelům IISSP a zajišťuje ve spolupráci s odborem Provoz ICT základní nastavení IISSP, analýzu změnových požadavků na úpravu IISSP a rozvoj IISSP. Řídí projektování a rozvoj IISSP, resp. Státní pokladny. Koordinuje budování a provoz KC. Koordinuje řízení ICT služeb poskytovaných MF státním podnikem SPCSS. Zajišťuje pozici hlavního ohlašovatele agend, v rámci které dochází k naplnění Registru práv a povinností a Katalogu služeb za celý resort MF. Vytváří strategie a koncepce ICT ministerstva a zabezpečuje nezbytnou koordinaci tvorby strategií a koncepcí ICT v rámci resortu. Navrhuje činnosti spojené s modernizací a rozvojem ICT, zpracovává metodiky řízení projektů ICT ministerstva a technické standardy ICT v rámci ministerstva. Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací podle zákona č. 134/2016 Sb. Řídí a koordinuje elektronickou identifikaci dle zákona č. 250/2017 Sb. a certifikační a časové služby dle zákona č. 297/2016 Sb. pro resort ministerstva. Řídí a zajišťuje kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb. Vytváří koncepce kybernetické bezpečnosti ministerstva, vnitřní předpisy a metodiky řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní standardy ICT ministerstva. Koordinuje oblast kybernetické bezpečnosti v rámci celého resortu. Účastní se legislativního procesu ve věcech sjednocování českého právního řádu s právem EU v částech, které se týkají oblasti kybernetické bezpečnosti, a to zejména u tvorby právních úprav při jejich posuzování a připomínkování v rámci tvorby koncepce a strategie politiky kybernetické bezpečnosti státu. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti KB. Řídí a koordinuje poskytování resortních služeb KB, monitoruje kvalitu a rozsah provozovaných služeb KB (7x24), dohlíží na dodržování právních předpisů a principů při řízení KB a kontroluje dodržování bezpečnostních standardů a stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů resortních služeb KB. V oblasti kybernetické bezpečnosti odbor též zajišťuje roli Manažera kybernetické bezpečnosti a Architekta kybernetické bezpečnosti.

oddělení 7001 - Státní pokladna

vedoucí oddělení: Ing. Jan Áčko
telefon: (+420) 25704 3136
email: Jan.Acko@mfcr.cz

oddělení 7002 - Informační systémy

vedoucí oddělení: Ing. Martina Malátková
telefon: (+420) 25704 4368
email: Martina.Malatkova@mfcr.cz

oddělení 7003 - Strategické a projektové řízení

vedoucí oddělení: RNDr. Jiří Svoboda
telefon: (+420) 25704 2613
email: Jiri.Svoboda2@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.