CZ EN

sekce 02 - ICT a projektové řízení

Vykonává působnost ministerstva v oblasti provozu, modernizace a rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti.

Vykonává působnost ministerstva v oblasti provozu, modernizace a rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti. Zabezpečuje nezbytnou koordinaci ICT útvarů resortu ministerstva. Zajišťuje agendu spojenou s finančním řízením a smluvním zajištěním ICT. Zajišťuje principy projektového řízení, poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů, založené na principech projektové metodiky. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů. Plní roli Digitálního zmocněnce ministerstva v souvislosti se schválenými Implementačními plány k programu „Digitální Česko“ (viz usnesení vlády č. 255 ze dne 15. 4. 2019). Zabezpečuje výkon zakladatelských práv vůči státním podnikům SPCSS a STC.

odbor 59 - Provoz ICT

ředitel odboru: Viktor Janáček
telefon: (+420) 25704 2300
email: Viktor.Janacek@mfcr.cz

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

zástupce vrchního ředitele sekce a ředitel odboru: Ing. Václav Pirkl, MBA
telefon: (+420) 25704 4005
email: Vaclav.Pirkl@mfcr.cz

samostatné oddělení 9003 - Strategické a projektové řízení

vedoucí samostatného oddělení: RNDr. Jiří Svoboda
telefon: (+420) 25704 2613
email: Jiri.Svoboda2@mfcr.cz

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

vedoucí samostatného oddělení: Ing. Alena Mecová
telefon: (+420) 25704 3104
email: Alena.Mecova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář