CZ EN

odbor 59 - Provoz ICT

Odbor zabezpečuje činnosti spojené se správou, provozem a údržbou výpočetních středisek, infrastruktury a IS.

Odbor zabezpečuje činnosti spojené se správou, provozem a údržbou výpočetních středisek, infrastruktury a IS. Zpracovává, aktualizuje a spravuje provozní a uživatelskou dokumentaci podle stanovených předpisů a metodik. Poskytuje uživatelskou podporu na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku a zajišťuje servisní podporu personální výpočetní techniky na všech pracovištích ministerstva, s výjimkou hardwarové správy tiskových a multifunkčních zařízení. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC všem uživatelům IISSP, zejména podporu pro vybrané činnosti spojené s provozem celostátního IISSP. Zajišťuje funkčnost provozovaných IS a resortní sítě, vyhodnocuje chybové stavy a zajišťuje jejich odstranění. Provádí správu a dohled nad funkčností veškerých ICT pro IS nebo jejich částí, realizuje archivaci a spravuje databáze IS. Navrhuje na základě požadavků zjištěných při výkonu uživatelské podpory a provozu výpočetních středisek pořízení nových nástrojů a prostředků ICT či jejich obnovu a následně překládá tyto požadavky k posouzení a k administraci odboru Řízení rozvoje ICT. Zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen a podílí se na implementaci a na pilotním provozu IS. Spolupracuje se samostatným oddělením Bezpečnost a krizové řízení v oblasti fyzické (objektové) bezpečnosti a zodpovídá za technologickou správnost. Zajišťuje pro ministerstvo náhradní dodávku elektrické energie při výpadku elektrické sítě. Podílí se na tvorbě celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu v oblasti resortní působnosti. Podílí se na tvorbě informační koncepce a strategie rozsáhlých soustav IS resortu ministerstva. Podílí se na přípravě a realizaci nových komplexních projektů v oblasti ICT resortu ministerstva. Vytváří, získává a spravuje odborné informační zdroje v oblasti působnosti resortu, zpracovává z nich studijně-rozborové a rešeršní výstupy. Spravuje fond Odborné knihovny Ministerstva financí, provádí knihovnické činnosti a plní povinnosti ministerstva jako vydavatele tisku. Zajištuje agendu překladů ministerstva. 

oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora IS

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Milan Let
telefon: (+420) 25704 4156
email: Milan.Let@mfcr.cz

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

vedoucí oddělení: Ing. Monika Martincová
telefon: (+420) 25704 4761
email: Monika.Martincova@mfcr.cz

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

řízeno zástupcem: Mgr. Martin Vánský
telefon: (+420) 25704 2183
email: Martin.Vansky@mfcr.cz 

oddělení 5904 - Informační podpora a knihovna

vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Benda
telefon: (+420) 25704 2182
email: Jiri.Benda@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.