CZ EN

odbor 13 - Hospodářská správa

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem k jeho činnosti.

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem k jeho činnosti. Zajišťuje organizaci a provoz vyhrazených parkovišť ministerstva, vyjma objektu Letenská 15. Plní úkoly v oblasti investiční výstavby a energetického hospodářství. Zajišťuje tvorbu a plnění státní energetické koncepce ministerstva, včetně resortních organizací. Zajišťuje metodiku spisové služby s výjimkou oblasti utajovaných informací a úkoly spojené s funkcí správního archivu. Zabezpečuje a určuje dislokaci útvarů ministerstva a ostatních subjektů dislokovaných v budovách s příslušností hospodaření ministerstva. Zajišťuje správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČR, s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu s výjimkou nemovitostí, které jsou spravovány odborem Odškodňování a náhrady. Zajišťuje ekonomické činnosti spojené s reprodukcí majetku a provozem ministerstva. Zajišťuje provozní agendu Kanceláře finančního arbitra. Provozuje ubytovací zařízení ministerstva. Zajišťuje správu tiskových a multifunkčních zařízení ministerstva včetně spotřebního materiálu a další způsoby realizace tiskových služeb. Zajišťuje služby pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Řídí metodicky, zajišťuje a kontroluje plnění úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ministerstvu a v resortních organizacích. Provádí inspekci bezpečnosti práce podle zákona č. 251/2005 Sb. a vykonává dozor nad bezpečností při výkonu služby celní správy podle zákona č. 361/2003 Sb. V součinnosti s komisí pro náhradu škody při služebních a pracovních úrazech a nemocích z povolání provádí šetření pracovních úrazů a navrhuje jejich odškodnění. 

oddělení 1301 - Ekonomické a investiční

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Mgr. Jan Spáčil
telefon: (+420) 25704 2592
email: Jan.Spacil@mfcr.cz

oddělení 1302 – Závodní kuchyně

vedoucí oddělení: Eliška Horálková
telefon: (+420) 25704 2687
email: Eliska.Horalkova@mfcr.cz

oddělení 1303 - Provozní činnosti

vedoucí oddělení: Petra Jarmarová
telefon: (+420) 25704 2297
email: Petra.Jarmarova@mfcr.cz

oddělení 1304 - Podatelna a správní archiv

vedoucí oddělení: PhDr. Jitka Hladíková
telefon: (+420) 25704 2684
email: Jitka.Hladikova@mfcr.cz

oddělení 1305 – Správa a údržba budov

vedoucí oddělení: Ing. Lukáš Majerech
telefon: (+420) 25704 4120
email: Lukas.Majerech@mfcr.cz

oddělení 1306 – Autoprovoz

vedoucí oddělení: Pavel Turek 
telefon: (+420) 25704 3202
email: Pavel.Turek@mfcr.cz

oddělení 1307 - Dětská skupina

vedoucí oddělení: Bc. Ester Neubauerová, DiS.
telefon: (+420) 25704 2746
email: Ester.Neubauerova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.