CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 4-5/2004

 1. Sdělení k zákonu č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 2. Sdělení k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční
 3. Pokyn č. D - 261 - Rozhodnutí o prominutí daně silniční
 4. Zrušení registrace pojišťovacího makléře
 5. Pokyn č. D - 262  - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb.m.s.)
 6. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ke změně klasifikace CZ-NUTS)
 7. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk k článku
 8. Sdělení k aplikaci bodu 3 čl. V části druhé zákona č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 280/2004 Sb.")
 9. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 10. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2003 (výhradně pro potřeby státního dozoru)
 11. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář