CZ EN

Finanční zpravodaj číslo 1-1/2003

  1. Sdělení o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2002 a za zdaňovací období započatá po l. lednu 2002
  2. Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvku na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. l písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. l písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra
  3. Pokyn č. D - 250  - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
  4. Pokyn č. D - 249  - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002
  5. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi ČSSR a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku (č. 17/1985 Sb.)
  6. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
  7. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  8. Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002
  9. Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.