CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Česká exportní banka, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Ivan Duda, narozen v roce 1965.

Ministerstvo financí jako majoritní akcionář České exportní banky, a.s. zvolilo dne 24. června 2021 v souladu s § 15 a 16 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu do dozorčí rady České exportní banky, a.s. pana Ing. Ivana Dudu. S přihlédnutím k § 11 výše uvedeného zákona Ministerstvo financí vyhodnotilo kandidáta pro tuto funkci jako kompetentního, naplňujícího odborné předpoklady, stupeň vzdělání, důvěryhodnost a odbornou praxi v bankovnictví. Ing. Ivan Duda byl posouzen také Českou národní bankou na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a v souladu s obecnými pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2017/12) s ohledem na důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.