CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - ČEB, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Česká exportní banka, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Ing. Miroslav Zámečník, narozen v roce 1962.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Miroslava Zámečníka do funkce člena dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 18. října 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci navrhlo. Dozorčí rada společnosti dne 24. listopadu 2022  Ing. Miroslava Zámečníka jmenovala náhradním členem. Následně  valná hromada společnosti tuto nominaci dne 22. prosince 2022 potvrdila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář