CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle § 13 zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon)

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu ČEZ, a.s., jako člena dozorčí rady, je pan Mgr. Roman Binder, narozen v roce 1982.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Mgr. Romana Bindera do funkce člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 8. února 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci navrhlo. Dozorčí rada společnosti dne 24. února 2022  Mgr. Romana Bindera jmenovala náhradním členem. Následně  valná hromada společnosti tuto nominaci dne 28. června 2022 potvrdila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář