CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Thermal-F, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu THERMAL-F, a.s., jako člena představenstva, je pan Bc. Vladimír Novák, MBA, narozen v roce 1977.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář