CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - Kongresové centrum Praha, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečem, jehož nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Kongresové centrum Praha, a. s., jako člena dozorčí rady, je Ing. Jaroslav Míth, narozen v roce 1974.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, nominaci Ing. Jaroslava Mítha do funkce člena dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Výbor pro personální nominace tuto nominaci projednal a ve svém stanovisku dne 26. července 2022 ji doporučil. Ministerstvo financí v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru nominaci navrhlo. Dozorčí rada společnosti dne 7. září 2022  Ing. Jaroslava Mítha jmenovala náhradním členem. Následně  valná hromada společnosti tuto nominaci dne 29. června 2023 potvrdila.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář