CZ EN

Zveřejnění údajů o uchazeči dle zákona č. 353/2019 Sb. (nominační zákon) - EGAP, a.s.

Ministerstvo financí na základě povinnosti uložené zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) dle § 13 nominačního zákona tímto zveřejňuje, že uchazečkou, jejíž nominaci navrhuje do právnické osoby s majetkovou účastí státu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., jako členku dozorčí rady, je paní Mgr. Veronika Peřinová, narozena v roce 1974.

Ministerstvo financí postupem dle § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Veroniky Peřinové do funkce členky dozorčí rady společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 6. září 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. V souladu s doporučením a odůvodněním Výboru byla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 20. září 2022 Mgr. Veronika Peřinová zvolena do funkce členky dozorčí rady společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář