CZ EN

Zpravodaj MF - 12/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Informace o termínu zveřejnění výsledků plnění státního rozpočtu za rok 2015

Informace o termínu zveřejnění výsledků plnění státního rozpočtu za rok 2015

Výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2015 budou zveřejněny na tiskové konferenci za účasti ministra financí Andreje Babiše, která se uskuteční v úterý 5. ledna ve 13.30 hod. na Ministerstvu financí. Tisková zpráva o plnění státního rozpočtu bude zveřejněna 5. ledna ve 14.00 hod.

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, včetně střednědobého výhledu do roku 2018, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2015 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2015.

Související informace:

Celý obsah článku

Fiskální výhled ČR - listopad 2015

Fiskální výhled ČR - listopad 2015

Fiskální výhled je zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla v květnu a v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015

Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou.
Schválený vládou ČR dne 21. prosince 2015.

Související informace:

Celý obsah článku

40. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018)

40. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Reverse charge

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge

Ministr financí Andrej Babiš v pátek 4.12. v Praze zahájil mezinárodní odbornou konferenci s názvem Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům, která byla svým rozsahem a zaměřením vůbec první událostí zaměřenou na tuto problematiku v České republice.

Celý obsah článku

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2016

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2016

Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou plánovány ve výši 1 181 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 pak 1 251 mld. Kč.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství odmítají nepravdivá tvrzení Strany soukromníků podporované senátorem Ivo Valentou o údajné neústavnosti Kontrolního hlášení DPH.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu (Konsolidační manuál)

Účetní konsolidace státu (Konsolidační manuál)

Publikováno dne 21.12.2015:
Účetní konsolidace státu - aktualizace metodické pomůcky k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu do CSÚIS - Aktualizace obsahuje na příkladu fiktivní majetkové účasti státu ukázku možného postupu v případě povinnosti sestavit Pomocný konsolidační přehled.

Publikováno dne 17.12.2015:
Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2016 - Ministerstvo financí zveřejňuje Konsolidační manuál pro rok 2016, ve kterém je zohledněna novela konsolidační vyhlášky státu účinná od 1. ledna 2016.

Celý obsah článku

Financování neziskových organizací

Financování neziskových organizací

Informace Ministerstva financí k financování neziskových organizací.

Celý obsah článku

Právní rámce - oceňování majetku

Právní rámce - oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku.

Celý obsah článku

Právní rámce - pojišťovnictví v ČR i v EU

Právní rámce - pojišťovnictví v ČR i v EU

Legislativa a prováděcí předpisy - pojišťovnictví v ČR i v EU.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.11.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.11.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 52608 kusů.

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.12.2015

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.12.2015

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo peněžité a věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.12.2015.

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2015)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2015)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 3. čtvrtletí 2015 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.10.2015

Ke konci října letošního roku dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 369,8 mld. Kč, což bylo o 31,9 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad 2015

K 30.11.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 099,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 129,1 mld. Kč a schodek hospodaření 29,5 mld. Kč (na konci listopadu 2014 vykázán schodek ve výši 68,8 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Moody´s očekává růst příjmů regionálních a místních samospráv v ČR

Moody´s očekává růst příjmů regionálních a místních samospráv v ČR

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s očekává, že příjmy regionálních a místních samospráv v České republice zaznamenají v příštím roce výrazný nárůst. Ve své středeční zprávě uvádí, že by to mělo vést k omezení dluhové zátěže. Podle Moody's by k růstu příjmů měly přispět zejména příznivé ekonomické podmínky.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí spolupracuje v regulaci hazardu s evropskými kolegy

Ministerstvo financí spolupracuje v regulaci hazardu s evropskými kolegy

Zástupci Ministerstva financí podepsali 27. listopadu spolu s regulátory hazardních her z členských států Evropského hospodářského prostoru první dohodu o spolupráci v oblasti on-line hazardních her na světě.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 400/2015 Sb.

Zákon č. 400/2015 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Celý obsah článku

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

Vyhláška č. 367/2015 Sb.

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhláška č. 353/2015 Sb.

Vyhláška č. 353/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

 • navýšení přídělu do FKSP na 1,5 % v roce 2016 a na 2 % pro rok 2017 a roky následující

Celý obsah článku

Vyhláška č. 347/2015 Sb.

Vyhláška č. 347/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.1.2016.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 347 dne 10. prosince 2015.

Související informace:

Celý obsah článku

Vyhláška č. 344/2015 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 344/2015 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků - s účinností od 1. ledna 2016

 • včetně přílohy - doplnění MF o úpravy základních cen zemědělských pozemků (pásmové přirážky) podle přílohy č. 5 k oceňovací vyhlášce

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2015

Finanční zpravodaj číslo 7/2015

 • Změna Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 703 – Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 709 – Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Změna Českého účetního standardu č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 6/2015

Finanční zpravodaj číslo 6/2015

 • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 5/2015

Finanční zpravodaj číslo 5/2015

 • POKYN č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
 • ZMĚNY ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
 • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 • Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2016
 • Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Celý obsah článku

Cenový věstník 12/2015

Cenový věstník 12/2015

 • Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 7/2015

Zprávy MF - číslo 7/2015

Ze dne: 23. prosince 2015

 • Informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 6/2015

Zprávy MF - číslo 6/2015

Ze dne: 4. prosince 2015

 1. Informace k poskytování příspěvku na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa vyhrazená v roce 2015
 2. Nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016

Celý obsah článku

Pokyn č. MF-6 - kterým se ruší Pokyn D-349

Pokyn č. MF-6 - kterým se ruší Pokyn D-349

Celý obsah článku

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2015

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2015

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2015.

Celý obsah článku

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement).

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2015

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - aktualizace ke dni 9.12.2015.

Celý obsah článku

Informace k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Informace k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR informuje, že dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU.

Celý obsah článku

Smlouva mezi ČR a Lichtenštejnskem o zamezení dvojímu zdanění vstoupila v platnost

Smlouva mezi ČR a Lichtenštejnskem o zamezení dvojímu zdanění vstoupila v platnost

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 22. prosince 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla, včetně Protokolu k ní, podepsána v Praze dne 25. září 2014.

Celý obsah článku

Lex GATCA

Lex GATCA

Informace Ministerstva financí k novele zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za listopad 2015

Státní dluhopisy podle doby splatnosti za listopad 2015

stav k 30.11.2015

Celý obsah článku

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2015

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2015

stav k 30.11.2015

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2016

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - leden 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2016

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - leden 2016

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2016.

Celý obsah článku

Publikován návrh nařízení EU o prospektu

Publikován návrh nařízení EU o prospektu

Evropská komise publikovala dne 30. listopadu 2015 na svých internetových stránkách návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.

Celý obsah článku

Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru připravený Ministerstvem financí

Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru připravený Ministerstvem financí

Vláda dne 2. prosince 2015 schválila návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, který připravilo MF. Nový zákon uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů. MF novou úpravou řeší závažné a systémové problémy v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů.

Související informace:

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2015.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2015.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

Kontrolní hlášení podnikání neomezí a je v souladu s ústavním pořádkem

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství odmítají nepravdivá tvrzení Strany soukromníků podporované senátorem Ivo Valentou o údajné neústavnosti Kontrolního hlášení DPH.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí

Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí

Dne 8. prosince 2015 proběhlo v Bruselu pravidelné zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Mezi jeho hlavní témata patřily dokončení Bankovní unie, koordinace hospodářských politik EU a boj proti financování terorismu. Českou republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. prosince 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 8. prosince 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Celý obsah článku

Upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu

Upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu

Finanční analytický útvar zveřejňuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat.

Celý obsah článku

Veřejné prohlášení FATF z 23. října 2015 – rizikové jurisdikce

Veřejné prohlášení FATF z 23. října 2015 – rizikové jurisdikce

Dne 23. října 2015 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Celý obsah článku

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - aktualizace k 1.12.2015

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - aktualizace k 1.12.2015

Dne 1. 12. 2015 podalo Ministerstvo financí návrh na opravu textu českého překladu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Celý obsah článku

Legislativa AML/CFT

Legislativa AML/CFT

Přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu (AML a CFT). Aktualizace AML předpisů o nařízení a směrnici Rady (EU). Upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Ministerstvo financí Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok!

PF 2016

Celý obsah článku

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016

Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2015)

Aktuální témata: rozpočtové určení daní, hazard, EET a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (prosinec 2015)

Multimédia MF (prosinec 2015)

Aktuální témata: reverse charge

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge

Ministr financí Andrej Babiš v pátek 4.12. v Praze zahájil mezinárodní odbornou konferenci s názvem Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům, která byla svým rozsahem a zaměřením vůbec první událostí zaměřenou na tuto problematiku v České republice.

Celý obsah článku

Seminář Procurement in World Bank Investment Project Financing

Seminář Procurement in World Bank Investment Project Financing

V pondělí 14. prosince 2015 uspořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci se Světovou bankou seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem “Procurement in World Bank Investment Project Financing”, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem ale i představitelé státní správy.

Celý obsah článku

Ve dnech 19. - 23. října 2015 pořádalo MF 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

Ve dnech 19. - 23. října 2015 pořádalo MF 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

Z celosvětového hlediska je tato konference unikátní, neboť na spory se zahraničními investory je nazíráno především z pohledu žalovaných států.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 11/2015

Finanční a ekonomické informace 11/2015

Listopadové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář