CZ EN

MF zveřejnilo nový Fiskální výhled ČR

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách listopadové vydání publikace Fiskální výhled ČR. Dokument je zaměřen především na hospodaření sektoru vládních institucí včetně mezinárodního srovnání.

Fiskální výhled vychází z říjnové Makroekonomické predikce ČR Ministerstva financí a z návrhu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2016 včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2018. V rozpočtových dokumentech se odráží program koaliční vlády, zejména pak prorůstová orientace hospodářské politiky. Nicméně vše je podřízeno cíli bezpečně udržet saldo sektoru vládních institucí nad hraniční hodnotou −3 % HDP. Pro rok 2016 je celkové saldo sektoru vládních institucí odhadováno na úrovni −1,2 % HDP a s ekonomickým růstem i poklesem strukturálního salda by se měl tento indikátor postupně zlepšovat.

Rok 2015 přinesl v oblasti fiskální politiky hned několik výjimečných událostí, především pak v oblasti investiční aktivity a výnosů státních dluhopisů. Výše investic sektoru vládních institucí je největší minimálně od roku 1995. I po zohlednění pronájmu bojových letounů JAS-39 Gripen převyšuje hodnota investic nejvyšší předkrizovou úroveň o více než 10 mld. Kč. Výrazně tomu napomohlo rychlejší využívání prostředků z evropských fondů.

Druhým fenoménem jsou rekordně nízké výnosy státních dluhopisů. Dne 28. srpna 2015 se podařilo poprvé v historii České republiky prodat na primárním trhu střednědobé dluhopisy se záporným výnosem, v čemž Ministerstvo financí v průběhu roku úspěšně pokračovalo v několika dalších historicky úspěšných tranších.

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář