CZ EN

Ministerstvo financí spolupracuje v regulaci hazardu s evropskými kolegy

Zástupci Ministerstva financí podepsali 27. listopadu spolu s regulátory hazardních her z členských států Evropského hospodářského prostoru první dohodu o spolupráci v oblasti on-line hazardních her na světě. Evropské země čelí v souvislosti s rozšířením on-line hazardních her novým společenským, právním a technickým problémům a výzvám. Ty si nyní upravují samy, avšak on-line hazardní hry neznají hranic. Nelze je tedy řešit bez účinné spolupráce mezi jednotlivými státy.

„Spolupráce mezi jednotlivými zeměmi může pomoci nejen chránit spotřebitele a jednotlivé hráče, ale také zajistit dobře regulované a zodpovědné hraní v rámci celé Evropy,“ vysvětluje Karel Blaha, ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, který se jednání účastnil. V EU se pravidelně účastní on-line hazardních her více než 7 milionů občanů. Tato skupina může být ohrožena závislostmi, náchylná k finančním či jiným podvodům nebo k ohrožení osobních údajů jednotlivců. I samotní provozovatelé hazardní her pak mohou být subjektem těchto nezákonných praktik a cílů. Hazardní hry totiž mohou být a také jsou využívány pro praní špinavých peněz, sázky spojené s manipulací sportovních akcí nebo mohou sloužit jako zdroj financí pro zločineckou síť.

Dohoda pokrývá provozování hazardních her, zejména pak povolovací řízení, ověření informací poskytnutých jinými orgány, výměnu odborných znalostí; dohled nad dodržováním vnitrostátních právních předpisů, včetně ochrany spotřebitelů, předcházení praní špinavých peněz, podvodům a sázkám spojených s manipulací sportovních akcí; praktickou spolupráci mezi jednotlivými orgány a sdílení osvědčených postupů. Součástí dohody jsou i tzv. gateways (informační listy) jednotlivých členských států, které poskytují podrobné informace o úloze a pravomocích jednotlivých vnitrostátních orgánů, o oblastech informací, které by chtěli sdílet, o pravomocích jiných vnitrostátních orgánů ve vztahu k hazardním hrám, jakož i jakákoliv zákonná omezení - například týkající se ochrany osobních dat apod.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář