Novinky

Upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Metodický postup
  • Banky
  • Finanční instituce
  • Praní špinavých peněz
  • Metodický materiál
  • Finanční analytický úřad

Finanční analytický útvar zveřejňuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat.

„Finanční analytický útvar zveřejňuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat. Předmětem této změny je doplnění čl. I. o identifikačních údajích o oznamovateli. Povinné osoby musí v oznámení o podezřelém obchodu uvádět také odkaz na příslušné ustanovení § 2 AML zákona s uvedením příslušného odstavce, písmena a bodu odpovídajícího typu povinné osoby. Cílem této úpravy je povinné vykazování statistiky o počtu oznámení o podezřelých obchodech ze strany odpovědných orgánů, které vyplývá ze čtvrté AML směrnice a z mezinárodních standardů FATF. Takto získané statistické údaje poslouží mj. při realizaci procesu národního hodnocení rizik ML/FT. Tato kvantitativní data nebudou obsahovat konkrétní údaje o oznamovatelích.“

Doporučované

Nejčtenější