Novinky

Agenda bývalého Finančního analytického útvaru MF

Informace MF o boji proti praní peněz a financování terorismu - do 31.12.2016.
Finanční analytický útvar jako odbor MF byl zrušen zákonem č.368/2016 Sb. k 31.12.2016. Jeho úkoly a pravomoci přešly od 1.1.2017 na nově vznikající Finanční analytický úřad, aktuální informace: www.financnianalytickyurad.cz.

ilustrace

Základní informace

Průvodní informace o činnosti Finančního analytického útvaru a kontakty.

Legislativa AML/CFT

Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu