Novinky

Výsledky činnosti Finančního analytického útvaru

Výsledky činnosti Finančního analytického útvaru v boji proti praní peněz a financování terorismu - do 31.12.2015.
(Aktuální informace naleznete na www.financnianalytickyurad.cz - Finanční analytický úřad).

ilustrace

Vydáno

Zpráva o výsledcích činnosti Finančně analytického útvaru za období let 2000-2008

FAÚ působí již od roku 1996. V souladu se zákonem č. 61/1996 Sb. (nahrazen s účinností od 1. 9. 2008 zákonem č. 253/2008 Sb.) zajišťoval především tyto úkoly:

  1. šetření podezřelých obchodů hlášených finančními institucemi (OPO), ale i dalších podnětů
  2. kontrolní činnost a právní agendu spojenou s přípravou nového zákona a odvoláními finančních institucí proti uloženým pokutám, případně soudního vymáhání náhrady škody
  3. spolupráci se zahraničím – Mezinárodní spolupráce FAÚ a další projekty.