CZ EN

Program švýcarsko-české spolupráce

Průvodní informace vydávané Ministerstvem financí k tématu Program švýcarsko-české spolupráce.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje rozvojové projekty na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony. 

Na Ministerstvu financí je za Program švýcarsko-české spolupráce zodpovědné oddělení Centrum pro zahraniční pomoc, které průběžně zveřejňuje aktuální informace a dokumenty týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce na internetových stránkách https://www.swiss-contribution.cz/. Pro dotazy k Programu švýcarsko-české spolupráce byla zřízena emailová schránka czp@mfcr.cz.

Veškeré odkazy vedou na externí web.

Portál „Program švýcarsko-české spolupráce" https://www.swiss-contribution.cz/

Aktuality

Základní informace

 • Kdo jsme
 • Základní dokumenty
 • Metodické dokumenty

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

 • Iniciativy regionálního rozvoje
  • Domov Harmonie
  • Cesta za kvalitním životem seniorů
  • Humanizace domova pro seniory
  • Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
  • Projekt 5x5
  • Modernizace a přístavba domova pro seniory
  • Kvalitní život i v nemoci
  • Domov pro seniory Frýdlant
  • Zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb
  • Dům pro seniory v Rožnově
  • Fond partnerství
 • Prevence a řízení katastrof
  • DVI tým Policie ČR
  • Zabezpečení nového technologického centra Policie ČR
 • Modernizace soudnictví
  • Analýza vzdělávacích potřeb a systém vzdělávání zaměstnanců
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů
 • Boj proti korupci a organizovanému zločinu
  • Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR
  • Zvyšování bezpečnosti občanů
  • Efektivně proti korupci a organizovanému zločinu
  • Posílení ochrany demokratické společnosti
  • Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek
  • Zlepšení postupů Policie ČR v boji proti kriminalitě
  • Centrální registr zbraní
  • Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek
  • RELIEF – mechanoskopická expertíza

Životní prostředí a infrastruktura

 • Obnova a modernizace základní infrastruktury
  • Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
  • Výstavba trolejbusové trati v Ostravě
  • Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě
  • Tramvajová trať Nové Sady
  • Dopravní terminál Uherský Brod – II. Etapa
  • Veřejná doprava pro všechny
 • Zlepšení životního prostředí
  • Fond environmentální odbornosti

Podpora soukromého sektoru

 • Financování malých a středních podniků
  • Program Inostart
 • Zlepšení regulace ve finančním sektoru
  • Projekt Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví

Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

 • Výzkum a vývoj
  • Fond na stipendia
 • Zdraví
  • Program implementace Programu na MZ

Speciální alokace

 • Blokový grant

Výzvy

 • Aktuální výzvy
 • Ukončené výzvy

Publicita

 • Postupy pro zajištění publicity
 • Publicita programu
 • Loga a šablony

Kontakty 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář