CZ EN

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Připravuje ve spolupráci s MZV základní koncepční a mezinárodně smluvní dokumenty pro přípravu a realizaci mezinárodních programů a jejich projednání se zahraničními partnery.

a)    připravuje ve spolupráci s MZV základní koncepční a mezinárodně smluvní dokumenty pro přípravu a realizaci mezinárodních programů (zejména FM EHP/Norska a Program švýcarsko – české spolupráce) a jejich projednání se zahraničními partnery,
b)    podílí se na oblasti věcné agendy ČR v Radě EU, která souvisí s FM EHP/Norska a Programem švýcarsko-české spolupráce,
c)    zajišťuje administrativní činnosti NKM a NKJ, včetně výkonu funkce sekretariátu Monitorovacího výboru a Výročních zasedání těchto dvou mezinárodních programů,
d)    podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému přípravy, posuzování a schvalování mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR,
e)    podílí se na tvorbě a aktualizací metodik, manuálů a postupů v oblasti využívání prostředků z mezinárodních programů, zejména z FM EHP/Norska a z Programu švýcarsko-české spolupráce,
f)    připravuje návrhy na modifikaci prioritních oblastí FM EHP/Norska a zajišťuje jejich odsouhlasení s Výborem finančních mechanismů a s MZV Norska, připravuje výzvy k předkládání návrhů projektů a zajišťuje jejich zveřejnění,
g)    podílí se na přípravě výročních zpráv za programy, strategických zpráv a podkladů pro Výroční zasedání FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
h)    zabezpečuje koordinaci přípravy a realizaci Programu švýcarsko-české spolupráce včetně uzavírání jednotlivých Dohod o projektu/programu mezi příslušnými ministerstvy Švýcarska (SDC/SECO) a ministerstvem,
i)    v souladu s uzavřenými Dohodami o programu, stanovenými nařízeními VFM a MZV Norska resp. příslušnými ministerstvy Švýcarska (SDC/SECO) stanovuje postupy NKM/NKJ; ve spolupráci s věcně příslušnými sektory zajišťuje činnosti zprostředkovatele pro vybrané programy,
j)    zajišťuje přípravu a implementaci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni a technické asistence pro NKM a NKJ a uzavírá Dohody o programu mezi státy EFTA a ministerstvem,
k)    zajišťuje celkovou informovanost a publicitu v ČR o FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.