CZ EN

odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem tj. MMF, WBG, EBRD, nebo v nichž má status pozorovatele.

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem, tj. MMF, WBG, EBRD, nebo v nichž má status pozorovatele. Při vykonávání agendy zahraničně ekonomických, obchodních a finančních vztahů spolupracuje s ostatními věcně příslušnými resorty. V rámci ministerstva zajišťuje problematiku bilaterálních vztahů ČR se třetími zeměmi mimo EU, zahraniční rozvojovou spolupráci a koordinuje činnosti ministerstva jako spolugestora vztahů k mezinárodním organizacím OECD, OSN a jejich orgánům a organizacím. Zpracovává celkovou koncepci FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce. Zabezpečuje realizaci, kooperaci, implementaci, finanční toky, kontroly a monitoring včetně hodnocení daných programů a projektů. Stanovuje pro tyto programy a projekty základní strategické, právní a metodické dokumenty. Vede registr nesrovnalostí, hlásí zjištěné nesrovnalosti a zajišťuje jejich nápravu. Svou činností přispívá k administraci a implementaci FS EU, nástrojů Twinning a TAIEX. Zajišťuje agendu správy a vymáhání zahraničních pohledávek ČR. Zajišťuje činnost Poradního orgánu pro zahraniční pohledávky, spolupracuje s dotčenými složkami dalších orgánů státní správy. Sjednává s příslušnými bankami smlouvy o službách poskytovaných v souvislosti se správou zahraničních pohledávek. Zajišťuje plnění dohod sjednaných mezi ČR a Slovenskou republikou při majetkoprávním dělení bývalé ČSFR v oblasti vládních pohledávek a závazků vůči zahraničí. Zajišťuje evidenci a v rámci statistické činnosti zpracovává interní a externí výstupy za oblast zahraničních pohledávek státu. Tvoří ve spolupráci s MZV vyhlášku, kterou se stanoví stravné pro zahraniční pracovní cesty.

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

vedoucí oddělení: Ing. Martina Gassenbauerová
telefon: (+420) 25704 4654
email: Martina.Gassenbauerova@mfcr.cz

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Jitka Vyoralová
telefon: (+420) 25704 2459
email: Jitka.Vyoralova@mfcr.cz

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

vedoucí oddělení: Ing. Bc. Alena Lídlová Georgiu
telefon: (+420) 25704 2466
email: Alena.Lidlova@mfcr.cz

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

vedoucí oddělení: Mgr. Šárka Sovová
telefon: (+420) 25704 4565
email: Sarka.Sovova@mfcr.cz 

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

vedoucí oddělení: Mgr. Apolena Karasová
telefon: (+420) 25704 4561
email: Apolena.Karasova@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.