CZ EN

oddělení 5802 - Mezinárodní finanční spolupráce a zahraniční pohledávky

Zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním ekonomickým a finančním organizacím ve své působnosti.

a)    zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním ekonomickým a finančním organizacím ve své působnosti,
b)    koordinuje systémově vztahy ministerstva vůči MMF a zabezpečuje přípravu a zajišťuje účast na jednáních Podvýboru EFC pro otázky MMF,
c)    ve vztahu k OECD koordinuje přípravy podkladů za oblasti v působnosti ministerstva na zasedání Rady OECD; podílí se na koordinaci přípravy zpráv o hospodářském vývoji ČR; zabezpečuje spolugesci v Pracovní skupině proti úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích, zajišťuje spolugesci ve vztahu k Národnímu kontaktnímu místu zřízenému na základě Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti,
d)    zabezpečuje dvoustranné vztahy ČR se třetími zeměmi, včetně vztahů s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU, s výjimkou záležitostí týkajících se technické pomoci,
e)    zastupuje ministerstvo v rámci bilaterálních mezivládních a smíšených komisí pro hospodářskou spolupráci se zeměmi mimo EU,
f)    připravuje a posuzuje v oblasti své působnosti mezinárodní smlouvy a právní úpravy týkající se spolupráce se zeměmi mimo EU a s mezinárodními organizacemi,
g)    zabezpečuje agendu členských příspěvků do mezinárodních organizací,
h)    zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci státní politiky v oblasti nesplacených vládních pohledávek ČR, které vyplývají z mezinárodních úvěrových dohod, clearingových a barterových dohod, včetně pohledávek vyplývajících z Jamburgských dohod; zajišťuje činnost Poradního orgánu pro zahraniční pohledávky,
i)    sjednává s příslušnými bankami smlouvy o službách poskytovaných v souvislosti se správou zahraničních pohledávek, kontroluje banky za řádný výkon těchto služeb,
j)    zajišťuje likvidaci vládních pohledávek včetně přípravy a sjednávání dvoustranných mezivládních dohod o likvidaci vládních pohledávek; zabezpečuje provádění sjednaných dohod o likvidaci vládních pohledávek a zabezpečuje náhradní způsob úhrady v případě jejich nesplácení; podílí se na řešení sporů v ČR i v zahraničí vzniklých při správě a vymáhání vládních pohledávek,
k)    zajišťuje plnění dohod sjednaných mezi ČR a Slovenskou republikou při majetkoprávním dělení bývalé ČSFR v oblasti vládních pohledávek a závazků vůči zahraničí; koordinuje s Ministerstvem financí Slovenské republiky postupy vůči společným zahraničním dlužníkům ve smyslu těchto dohod,
l)    zabezpečuje zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů na účetním středisku Operace státních finančních aktiv za oblast zahraničních pohledávek státu; zajišťuje evidenci a v rámci statistické činnosti zpracovává výstupy za oblast zahraničních pohledávek státu,
m)    realizuje platby a analyzuje vývoj příjmů a výdajů rozpočtu za oblast zahraničních pohledávek státu; zpracovává souhrnnou roční analýzu pro vládu ČR o stavu a vývoji zahraničních vládních pohledávek a predikci vývoje jejich splácení,
n)     tvoří prováděcí vyhlášku, kterou se v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., stanovuje výše stravného při zahraničních pracovních cestách.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.