CZ EN

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním finančním institucím, jako je WBG a EBRD.

a)    zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci vztahů ministerstva vůči mezinárodním finančním institucím, jako je WBG a EBRD; včetně podpory zapojení českých subjektů do projektů EBRD a WBG,
b)    zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení státního dluhu a finančního majetku agendu externího mandátu EIB, včetně finančních nástrojů a svěřeneckých fondů mimo EU, které EIB spravuje,
c)    zabezpečuje agendu příspěvků do mezinárodních finančních institucí, EDF a dalších multilaterálních fondů a finančně investičních facilit,
d)    zajišťuje ve spolupráci s MZV tvorbu a naplňování koncepce financování bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ČR, včetně účasti v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Dále spolupracuje s relevantními útvary, především s Úřadem vlády, v oblasti Agendy 2030,
e)    účastní se přípravy a jednání v rámci EU a dalších mezinárodních organizací a institucí souvisejících s agendou bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce a agendou mezinárodních finančních institucí,
f)    zpracovává pro účely statistického výkaznictví EU, OECD a OSN podklady k oficiální rozvojové pomoci,
g)    spolupracuje s věcně příslušnými resorty v rámci agendy finančních nástrojů vnějších politik EU,
h)    zajišťuje v souladu s příslušnými usneseními vlády a ročními plány zahraničně rozvojové spolupráce (ZRS) a v součinnosti s věcně příslušnými útvary ministerstva technickou asistenci s partnerskými zahraničními resorty financí, připravuje dohody o spolupráci, tvoří metodické postupy pro přípravu a realizaci příslušných projektů. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.