Novinky

Zprostředkovaná identifikace

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Financování terorismu
  • Veřejný sektor
  • Zprostředkovaná identifikace
  • Praní špinavých peněz

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Tiskopisy pro zprostředkovanou identifikaci

Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla s účinností od 1. 9. 2008 upravena možnost provádění takzvané „zprostředkované identifikace“ účastníka obchodu v těch případech, kdy je nutná identifikace „tváří v tvář“ a přitom se klient nemůže z nějakého důvodu k jednání např. do banky či k jiné „povinné osobě“ dostavit osobně. Úprava je prakticky shodná, jako v původním zákoně č. 61/1996 Sb. (§ 2 odst. 6) po novele z roku 2004, který byl novým zákonem zrušen.

Nově je upraveno, že:

  • „zprostředkovanou identifikaci“ může provést pouze notář anebo v přenesené působnosti krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 10 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb.);
  • je uloženo vedení evidence, jejíž obsah je upraven v § 10 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.;
  • provedení je zpoplatněno podle části I položky 10 písm. c) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částkou 200,- Kč za „provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci“.

 

Metodická pomůcka zpracovaná zejména pro potřeby obecních úřadů, vydána ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí ročník 4, částka 2 ze dne 10.3.2006

Doporučované

Nejčtenější