Novinky

Finanční analytický úřad

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Financování terorismu
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad

Na základě zákona č. 368/2016 Sb., novelizujícího zákon č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaniká ke dni 31. 12. 2016 Finanční analytický útvar jako odbor Ministerstva financí. Veškeré jeho úkoly a pravomoci přechází s účinností od 1. 1. 2017 na nově vznikající Finanční analytický úřad. Veškeré informace o činnosti Finančního analytického úřadu naleznete na nových webových stránkách www.financnianalytickyurad.cz.

Stránky Finančního analytického útvaru budou po přechodnou dobu k dispozici v jejich nezměněné podobě k 31. 12. 2016 na webových stránkách MF.

 

Doporučované

Nejčtenější