CZ EN

Mezinárodní spolupráce a instituce

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


FATF

Financial Action Task Force – Finanční akční výbor je mezinárodní mezivládní organizace, mající celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. FATF byl založen v roce 1989. V roce 1990 vydal tzv. Čtyřicet doporučení v boji proti praní špinavých peněz, která byla v roce 2001 doplněna o 9 Speciálních doporučení v boji proti financování terorismu. 40+9 doporučení bylo několikrát revidováno, nejnověji v únoru 2012. Aktuálních 40 Doporučení v sobě v upravené podobě zahrnuje původních 40+9 doporučení a nové doporučení 1 týkající se přístupu založenému na hodnocení rizikovosti (risk-based approach). 40 Doporučení je nyní namířeno také proti korupci a daňovým trestným činům.

Dokumenty ke stažení

 

Jednou z významných aktivit FATF je vydávání seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí.

 

Česká republika (stejně jako ostatní nové členské státy Evropské unie) není členem FATF, ale tzv. regionálního uskupení podle FATF (FATF-Style Regional Body (FSRB)), tj. výboru MONEYVAL při Radě Evropy. FATF má celkem 36 členů (včetně Evropské komise) a 8 přidružených členských uskupení, tj. FSRB. Tímto způsobem je k dodržování FATF standardů zavázáno přes 180 jurisdikcí. Na práci FATF se také podílí přes 20 mezinárodních organizací se statutem pozorovatele.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář