Novinky

Základní informace

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Výroční zpráva
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Boj proti podvodům s třetími zeměmi
  • Veřejný sektor
  • Boj proti podvodům
  • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 6. 8. 2015
  • Aktualizace adresy ve vztahu k doručení OPO

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz 


 

FAÚ působí již od roku 1996. V souladu se zákonem (původní zákon č. 61/1996 Sb. nahrazen s účinností od 1. 9. 2008 zákonem č. 253/2008 Sb.) zajišťuje především tyto úkoly:

  • I. šetření podezřelých obchodů hlášených povinnými osobami (OPO), ale i dalších podnětů
  • II. kontrolní činnost a právní agendu spojenou s přípravou předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a mezinárodních sankcí a jednak s vedením řízení o přestupcích a správních deliktech
  • III. spolupráci se zahraničím.

Související informace - viz. Výroční zprávy FAÚ 

Kontakty platné do 31.12.2016:

Finanční analytický útvar - Kontakty
telefonní spojení  420 257 044 501
+420 603 587 663 po skončení pracovní doby tj. v době od 16.00 do 8.00 v pracovní dny a během dnů pracovního klidu a svátků
+420 257 044 502 (FAX)  
Možnost osobního doručení

Podatelna - Letenská15, 118 10 Praha 1 , uvedenou adresu nelze využít pro podání Oznámení o podezřelém obchodu, je nutné kontaktovat pracovníky na shora uvedených číslech

Prostřednictvím pošty P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1
email  fau@mfcr.cz  - nelze využít pro podávání oznámení o podezřelém obchodu
datová schránka FAÚ  ID datové schránky: nelze, prozatím využít pro podávání oznámení o podezřelém obchodu 
info 

Finanční analytický útvar - informace platné do 31.12.2016

 

 

Související informace - Historie vzniku FAÚ

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější