Novinky

Oznámení podezřelého obchodu

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Veřejný sektor
  • MoneyWeb Lite
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 4. 1. 2016 14:00
  • Aktualizace metodického pokynu č. 4

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Finanční analytický útvar publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob.

Finanční analytický útvar MFČR vytvořil pro pracovníky povinných osob tuto softwarovou aplikaci. Hlavním účelem aplikace MoneyWeb Lite klient je poskytnout možnost snadného a úplného podání oznámení o podezřelém obchodu, včetně možnosti využít aplikaci ke vzdělávacím účelům pracovníků compliance nebo odborným útvarům, které mají v kompetenci problematiku praní špinavých peněz. MoneyWeb Lite klient plně odráží nový zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) platný od 1.9.2008.

Aplikaci je možné stáhnout na webových stránkách Certifikační Autority projektu MoneyWeb . Postup instalace a minimální technické požadavky naleznete v části s názvem MoneyWeb Lite klient - balíček souborů aplikace, dále je zde možné stáhnout potřebné certifikáty, případně potřebné knihovny. Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti využijte k tomu email: info@moneyweb.cz . Pro subjekty, které budou v konečné podobě využívat aplikaci pro plnění oznamovací povinnosti je nutné vejít v jednání s Finančním analytickým útvarem a tento krok podložit uzavřením dohody.

Náležitosti oznámení podezřelého obchodu, pro subjekty, které k oznamovací povinnosti nepoužívají elektronické aplikace MoneyWeb nebo MoneyWeb Lite:

 „Finanční analytický útvar publikuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat. Předmětem této změny je doplnění čl. I. o identifikačních údajích o oznamovateli. Povinné osoby musí v oznámení o podezřelém obchodu uvádět také odkaz na příslušné ustanovení § 2 AML zákona s uvedením příslušného odstavce, písmena a bodu odpovídajícího typu povinné osoby. Cílem této úpravy je povinné vykazování statistiky o počtu oznámení o podezřelých obchodech ze strany odpovědných orgánů, které vyplývá ze čtvrté AML směrnice a z mezinárodních standardů FATF. Takto získané statistické údaje poslouží mj. při realizaci procesu národního hodnocení rizik ML/FT. Tato kvantitativní data nebudou obsahovat konkrétní údaje o oznamovatelích.“

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější