Novinky

Mezinárodní sankce

Informace o vnitrostátní koordinaci provádění mezinárodních sankcí stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

ilustrace

Základní informace

Úloha  FAÚ MF spočívá v koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni. Podle charakteru omezujících opatření se na provádění mezinárodních sankcí podílí v rámci své působnosti i jiná ministerstva a státní orgány.