CZ EN

Legislativa AML/CFT

Finanční analytický útvar publikuje přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT) v členění:

Zákony a přímo aplikovatelné akty EU

Nařízení vlády a vyhlášky

Metodické pokyny

Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář