CZ EN

Zákon č. 254/2008 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Zákon č. 254/2008 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář