CZ EN

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Do uvedené doby účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 5 dne 14. ledna 2014.

Související informace:

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 5/2014 Sb.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář