CZ EN

Vyhláška č. 160/2022 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Související informace

  • Vyhláška č. 5/2014 Sb. - úplné znění vyhlášky včetně vzorů výkazů a platného znění vyhlášky s vyznačením změn (po novele vyhláškou č. 160/2022 Sb.)

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 160/2022 Sb.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář