Novinky

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 - aktualizace k 1.12.2015

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Restriktivní opatření
  • Mezinárodní sankce
  • Ruská federace
  • FATF
  • Finanční analytický úřad

Aktualizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Dne 1. 12. 2015 podalo Ministerstvo financí návrh na opravu textu českého překladu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Chyba v českém překladu tohoto nařízení způsobila, že omezující opatření, obsažená v článku 2 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v jeho současně platném znění, by se uplatnila na veškeré zboží a technologie dodávané ruským vojenským silám, nikoli pouze na veškeré zboží a technologie dvojího užití dodávané ruským vojenským silám, jak je správně uvedeno v anglické verzi tohoto nařízení. V důsledku to znamená, že správně se v článku 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 stanovený zákaz dodávek, jejichž koncovým uživatelem jsou ruské vojenské síly, vztahuje pouze na veškeré zboží a technologie dvojího užití a nikoli obecně na jakékoli zboží a technologie jim dodávané.

Doporučované

Nejčtenější