CZ EN

Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge

Ministr financí Andrej Babiš v pátek 4.12. v Praze zahájil mezinárodní odbornou konferenci s názvem Rozšířením systému reverse charge proti daňovým únikům, která byla svým rozsahem a zaměřením vůbec první událostí zaměřenou na tuto problematiku v České republice. Na konferenci pořádané Ministerstvem financí a International Fiscal Association (IFA) jednaly o fenoménu reverse charge v rámci 4 panelových diskuzí dvě desítky odborníků z Ministerstva financí, Finanční správy, Evropské komise a zástupců odborné veřejnosti. Konference byla přenášena online a přímo na místě se jí účastnilo více než 300 hostů. Při její příležitosti byl vydán sborník (.PDF, 1388 kB).

„Jsem přesvědčen, že alternativu širšího použití metody reverse charge je nutné podrobit odborné diskusi, neboť daňové podvody na DPH v Evropské unii představují vážný ekonomický a politický problém“, prohlásil ministr financí Andrej Babiš. Připomněl, že jednou z jeho hlavních priorit je hledání funkčního řešení v boji proti únikům v oblasti DPH, jejichž nejvýznamnější část tvoří karuselové podvody. Přestože roční objem podvodů na DPH představuje v Evropské unii 168 miliard eur, nedaří se je efektivně likvidovat. Možným řešením je právě uplatnění metody přenesené daňové povinnosti.

Hlavní výhodou mechanismu by bylo odstranění karuselových podvodů a zajištění rovných podmínek pro poctivé podnikatele. „Vždy jsem byl velmi otevřený diskusím o efektivních alternativách, těch však zjevně mnoho není. V červnu 2015 jsem spolu s dalšími třemi ministry financí požádal o schválení výjimky podle článku 395 směrnice o DPH ve věci testování a prokázání řádné funkce mechanismu přenesení daňové povinnosti. Evropská komise však bohužel naši žádost shledala protiprávní. Toto rozhodnutí respektuji, o lepší výběr DPH však budu usilovat i nadále“, řekl Andrej Babiš.

Uspořádaná konference je další z řady akcí, které Česká republika na ministerské úrovni podniká k tomu, aby tomuto problému byla na poli Evropské komise věnována odpovídající pozornost. “O reformu, k níž je však nutná spolupráce Evropské komise, neboť oblast DPH je silně regulována právem EU, usiluji více než patnáct měsíců. Reakce Evropské komise na naše úsilí byly doposud spíše negativní. Věřím, že dnešní konference bude cenným podnětem k dalším úvahám a diskusím, které snad povedou k nalezení včasného a efektivního řešení,“ uzavřel Andrej Babiš.

Přehled dosavadních aktivit ministra financí týkajících se problematiky reverse charge naleznete ve specializované sekci na webových stránkách Ministerstva financí.

Videozáznam z celé konference lze slédnout v sekci Konference a semináře.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář